Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 Frederikssund.
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Lokalplan 085

Hjem : 085 - Ny idrætshal for Frederikssund Private Realskole : Andre planer og love : Kommuneplanen

Kommuneplanen

Kommuneplanrammer

Lokalplanens område er omfattet af kommuneplanens rammeområde BB 1.11. Områdets anvendelse fastlægges til blandet byområde. Boliger, erhverv så som kontorer, liberalt erhverv og offentlig og privat service, herunder undervisning, daginstitution, administration, kultur og fritidsformål. 

Området er stationsnært kerneområde. 

Den maksimale bebyggelsesprocent fastlægges til 65 og bebyggelsens maksimale højde til 12 meter.

Det bemærkes i kommuneplanrammerne, at ny bebyggelse langs Kocksvej skal søges tilpasset den eksisterende bebyggelsesstruktur.

Kommuneatlas/bevaringsværdige bygninger

Den tidligere Frederikssund Kommune udgav i 2002 et kommuneatlas, som er en registrant og beskrivelse af bevaringsværdige bymiljøer og bygninger i kommunen.
Kommuneatlasset bygger på en såkaldt SAVEregistrering af samtlige bygninger opført før 1940. Ved registreringen er bygningerne tildelt en bevaringsværdi indenfor skalaen 1-9, hvor 1-3 er høj bevaringsværdi, 4-6 er middel, og 7-9 er lav bevaringsværdi.

Følgende bygninger indenfor lokalplanområdet er i Frederikssund Kommuneatlas udpeget som bevaringsværdige: Kocksvej nr. 8 og 10 samt Tværstræde nr. 16. Heraf er de fleste givet en middel bevaringsværdi mens Kocksvej nr. 10 og Tværstræde nr. 16 har fået
bevaringsværdien 3 – høj bevaringsværdi. Villabebyggelsen langs Kocksvej, Lundevej og Solvej beskrives i kommuneatlasset som et bevaringsværdigt miljø.

Skønt villabebyggelsen således rummer bevaringsværdier i kulturhistorisk og arkitektonisk forstand, er den i andre henseende ikke hensigtsmæssig at bevare. Flere af bygningerne
er reelt i en dårlig forfatning og vil ikke uden væsentlige ombygninger kunne bringes op til nutidig standard. Selv med store ombygninger vil bygningerne ikke egne sig til skolefor-mål. Endeligt er en bevaring af den åbne villastruktur i modstrid med de overordnede planinteresser, som går i retning af en fortætning og intensiv udnyttelse af centrale, stationsnære arealer.

På denne baggrund samt på baggrund af et overordnet ønske om at fastholde Realskolen i bymidten har Byrådet besluttet, at dele af den bevaringsværdige villabebyggelse langs Kocksvej må vige for hensynet til skolens udvidelsesmuligheder og muligheden for en fortætning af bymidten på dette sted.

Lokalplanen fastlægger, at følgende to bygninger skal bevares og fastholdes i- eller tilbageføres til oprindelig stil: Kocksvej 10 og Tværstræde 16. 

Kocksvej nr. 8 udpeges som miljøstøttende, hvilket vil sige at bebyggelsens villakarakter skal fastholdes. Bebyggelsen tillades kun nedrevet når det sker i forbindelse med ansøgning om opførelse af ny bebyggelse, som tilpasses villabebyggelsen langs gaden i henhold til lokalplanens retningslinjer.

Accepter cookies

Vores website anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer for at kunne genkende din computer ved gentagne besøg. En cookie kan overføre information via din browser med det formål at berigtige eller identificere computeren (f.eks. via IP-adressen) eller brugeren. Cookies kan indeholde informationer som for eksempel registreringsdata eller brugerindstillinger. Når en server modtager en forespørgsel fra en computer, som gemmer cookies fra websitet, kan serveren bruge information gemt i denne cookie i kombination med information gemt på serveren. En cookie kan ikke indsamle oplysninger fra din computer og kan ikke overføre virus eller andre ødelæggende filer.

Andre planer

Spildevandsplan

Klimatilpasningsplan

Beredsskabsplan

Kontakt

Frederikssund Kommune

Planteamet


Torvet 2, 3600 Frederikssund
Tlf. 47 35 10 00


planteamet@frederikssund.dk