Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 Frederikssund.
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Lokalplan 085

Hjem : 085 - Ny idrætshal for Frederikssund Private Realskole : Andre planer og love : Fingerplanen

Fingerplanen

Fingerplan 2013 fastlægger regler for udnyttelse af stationsnære områder.

Det fastlægges blandt andet, at lokalisering af byfunktioner skal ske under hensyntagen til muligheden for at styrke den kollektive trafikbetjening. Større virksomheder og instituti- oner, der har mange medarbejdere eller medfører hyppige besøg af mange mennesker skal placeres stationsnært. Det fastlægges videre, at de stationsnære områder skal udnyttes med bebyggelsesprocenter, der modsvarer den centrale beliggenhed og gode tilgængelighed – det vil sige en høj udnyttelse.

Privatskolen medfører en del persontransport. Beliggenheden i bymidten giver imidlertid mulighed for, at elever og ansatte kan bruge både cykel og offentlig transport til og fra skolen. Lokalplanen åbner mulighed for en fortætning af bebyggelsen i området. På denne baggrund vurderes lokalplanen at være i overensstemmelse med Fingerplan 2013.

Accepter cookies

Vores website anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer for at kunne genkende din computer ved gentagne besøg. En cookie kan overføre information via din browser med det formål at berigtige eller identificere computeren (f.eks. via IP-adressen) eller brugeren. Cookies kan indeholde informationer som for eksempel registreringsdata eller brugerindstillinger. Når en server modtager en forespørgsel fra en computer, som gemmer cookies fra websitet, kan serveren bruge information gemt i denne cookie i kombination med information gemt på serveren. En cookie kan ikke indsamle oplysninger fra din computer og kan ikke overføre virus eller andre ødelæggende filer.

Andre planer

Spildevandsplan

Klimatilpasningsplan

Beredsskabsplan

Kontakt

Frederikssund Kommune

Planteamet


Torvet 2, 3600 Frederikssund
Tlf. 47 35 10 00


planteamet@frederikssund.dk