Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 Frederikssund.
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Lokalplan 082

Hjem : 082 - Vindmølle ved Dalby : Formål & indhold : Lokalplanens indhold

Lokalplanens indhold

Lokalplanen giver mulighed for, at der kan opstilles én vindmølle med en maksimal totalhøjde på 45 meter, samt tekniske anlæg der er nødvendige for vindmøllens drift. Det areal der ikke anvendes til vindmølledrift kan fortsat anvendes til landbrugsdrift.

Lokalplanområdet er opdelt i delområde A og B, for at der i lokalplanen kan stilles krav om, at den eksisterende husstandsvindmølle i delområde A skal fjernes, inden den nye vindmølle opstilles i delområde B.

Vindmølle og tekniske anlæg skal placeres inden for delområde B i byggefeltet, som fremgår af Kortbilag 2. Byggefeltets størrelse rummer mulighed for at foretage finjustering af vindmøllens placering i anlægsfasen. Delområde B afgrænses således, at når vindmøllen placeres inden for byggefeltet, vil vindmøllens vingeoverslag være inden for lokalplanafgrænsningen. Byggefeltets placering overholde, i alle tilfælde, alle krav til mindsteafstanden til naboer jf. BEK nr 1590 af 10/12/2014 af Miljøministeriet.


Lokalplanens delområder A og B

Lokalplanen stiller krav til vindmøllens udformning, højde og farve for at sikre indpasning i landskabet. Vindmøllen må maksimalt have en totalhøjde på 45 meter, dens udformning skal være et konisk lukket rørtårn i hvid eller lys grå farve. Vindmøllens vinger skal være antirefleksbehandlet for at undgå refleksionsgener fra de roterende vinger. Lokalplanen stiller desuden krav om størrelse, højde og farve på tekniske anlæg og afskærmende grøn beplantning, således at disse vil virke mindst skæmmende for de omkringboende og i landskabet. Derudover stilles der i lokalplanen krav om, at den eksisterende husstandsvindmølle skal fjernes når den nye vindmølle opstilles.


Illustration af lokalplanens delområde B med den nye vindmølle.


Husstandsvindmøllen der er placeret i delområde A

Accepter cookies

Vores website anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer for at kunne genkende din computer ved gentagne besøg. En cookie kan overføre information via din browser med det formål at berigtige eller identificere computeren (f.eks. via IP-adressen) eller brugeren. Cookies kan indeholde informationer som for eksempel registreringsdata eller brugerindstillinger. Når en server modtager en forespørgsel fra en computer, som gemmer cookies fra websitet, kan serveren bruge information gemt i denne cookie i kombination med information gemt på serveren. En cookie kan ikke indsamle oplysninger fra din computer og kan ikke overføre virus eller andre ødelæggende filer.

Andre planer

Spildevandsplan

Klimatilpasningsplan

Beredsskabsplan

Kontakt

Frederikssund Kommune

Planteamet


Torvet 2, 3600 Frederikssund
Tlf. 47 35 10 00


planteamet@frederikssund.dk