Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 Frederikssund.
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Lokalplan 082

Hjem : 082 - Vindmølle ved Dalby : Andre planer og love : National lovgivning

National lovgivning

Kystnærhedszonen og de kystnære dele af byzonen

Lokalplanområdet ligger ca. 3,5 km fra nærmeste kyst og placerer sig derfor uden for kystnærhedszonen.


Placering i forhold til kysten

Vandplaner

Lokalplanområdet er beliggende inden for et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Kommunen har vurderet, at det planen giver mulighed for, ikke er mere grundvandstruende end den nuværende anvendelse til frugtplantage.

Bekendtgørelser

Vindmøller er omfattet af "Bekendtgørelse om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller" BEK nr. 1590 af 10/12/2014 af Miljøministeriet og "Bekendtgørelse om støj fra vindmøller" BEK nr 1284 af 15/12/2011 af -Miljøministeriet. Bekendtgørelserne fastsætter blandt andet at lokalplane skal indeholder bestemmelser om møllernes præcise placering, antal, mindste og største totalhøjde samt udformning, afstand til naboer og støjbelastning, hvilket nærværende lokalplan opfylder.

Accepter cookies

Vores website anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer for at kunne genkende din computer ved gentagne besøg. En cookie kan overføre information via din browser med det formål at berigtige eller identificere computeren (f.eks. via IP-adressen) eller brugeren. Cookies kan indeholde informationer som for eksempel registreringsdata eller brugerindstillinger. Når en server modtager en forespørgsel fra en computer, som gemmer cookies fra websitet, kan serveren bruge information gemt i denne cookie i kombination med information gemt på serveren. En cookie kan ikke indsamle oplysninger fra din computer og kan ikke overføre virus eller andre ødelæggende filer.

Andre planer

Spildevandsplan

Klimatilpasningsplan

Beredsskabsplan

Kontakt

Frederikssund Kommune

Planteamet


Torvet 2, 3600 Frederikssund
Tlf. 47 35 10 00


planteamet@frederikssund.dk