Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 Frederikssund.
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Lokalplan 082

Hjem : 082 - Vindmølle ved Dalby : Andre planer og love : Kommuneplanen

Kommuneplanen

Kommuneplanrammer

Lokalplanen ligger inden for rammeområde V 5.2 Vindmølleområde ved Dalby i Kommuneplan 2013-2025.

Rammen indeholder følgende:

Anvendelse: Vindmølleområde til store vindmøller.

Maks. højde: Totalhøjde maks. 45 m.

Bemærkninger: Landzone. Inden for området kan der maks. opstilles 1 mølle. Området kan først udnyttes når den eksisterende husstandsmølle er nedtaget. Indenfor en radius af 4 x møllernes totalhøjde (eksisterende og planlagte møller) må der ikke planlægges for støjfølsom anvendelse.

Nærværende lokalplan er i overensstemmelse med kommuneplanens rammer for lokalplanlægning.

Det åbne lands planlægning

Lokalplanens område er ikke omfattet af geologisk interesseområde, kulturhistorisk interesseområde eller af biologisk spredningskorridor. Området er ikke omfattet af grønne kiler, arealreservationer til infrastrukturanlæg eller indsatsområde for naturforvaltning.

Landskabsstrategi

Området er i kommunens landskabsstrategi udpeget til vedligehold, idet det er karakteristisk og i middel tilstand.
Målsætningen om vedligehold betyder, at området skal vedligeholdes og at ændringer kan ske, når der tages hensyn til indpasning i den eksisterende karakter. Lokalplanområdet er placeret således, at vindmøllen mindst muligt vil skæmme udsigten fra Dalby, da Østergården og et mindre skovareal er beliggende mellem Dalby og lokalplanområdet. Den typiske beplantning i området er frugtplantage og beplantning der fungerer som læhegn omkring gårdene. Landskabet og beplantningen bibeholdes og bevirker at indkigget til vindmøllen fra Østergaardsvej begrænses. Fra ejendomme inden for en radius på 2-3 km, kan der være udsyn til vindmøllen, hvor den vil være fremtrædende, mens vindmøllen vil virke mindre markant på større afstand. Kommunen har vurderet, at en udskiftning af den eksisterende vindmølle på 25 meter til en større vindmølle på maksimalt 45 meter, ikke markant vil ændre landskabet visuelt.


Illustration af delområde B med den nye vindmølle

Accepter cookies

Vores website anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer for at kunne genkende din computer ved gentagne besøg. En cookie kan overføre information via din browser med det formål at berigtige eller identificere computeren (f.eks. via IP-adressen) eller brugeren. Cookies kan indeholde informationer som for eksempel registreringsdata eller brugerindstillinger. Når en server modtager en forespørgsel fra en computer, som gemmer cookies fra websitet, kan serveren bruge information gemt i denne cookie i kombination med information gemt på serveren. En cookie kan ikke indsamle oplysninger fra din computer og kan ikke overføre virus eller andre ødelæggende filer.

Andre planer

Spildevandsplan

Klimatilpasningsplan

Beredsskabsplan

Kontakt

Frederikssund Kommune

Planteamet


Torvet 2, 3600 Frederikssund
Tlf. 47 35 10 00


planteamet@frederikssund.dk