Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 Frederikssund.
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Lokalplan 082

Hjem : 082 - Vindmølle ved Dalby : Andre planer og love : Forhold til byens andre funktioner

Forhold til byens andre funktioner

Støj

For at undersøge det støjniveau vindmøllen medfører, er der udarbejdet en støjberegning på baggrund af den ønskede placering. En støjberegning er foretaget ved de fire ejendomme, som er nærmest placeret vindmøllen. Resultaterne viser at den støj de omkringboende kan opleve ikke overstiger de grænseværdier, der fremgår af gældende Bekendtgørelse nr. 1284 af 15. december 2011 fra Miljøministeriet. Støjberegningerne kan findes i baggrundsmaterialet.

Afstanden til nærmeste nabo i boligområde er 417 meter. I henhold til støjberegningerne vil vindmøllen ikke påføre naboerne en støjbelastning over 35 dB ved deres udendørs opholdsarealer. Den maksimale tilladte støjbelastning ved udendørs opholdsarealer, i boligområder, er 39 dB.

Afstanden til nærmeste nabo i det åbne land er 356 meter. I henhold til støjberegningerne vil vindmøllen ikke påføre naboerne en støjbelastning over 37 dB ved deres udendørs opholdsarealer. Den maksimale tilladte støjbelastning ved udendørs opholdarealer, i det åbne land, er 44 dB.

Skygge og reflekser

Vindmøllen vil helt naturligt kaste skygger når solen skinner. Når vingerne roterer, vil omgivelserne periodevis rammes af skygger fra vingerne. Det er vurderet på baggrund af vindmøllens størrelse, at skyggegener vil være minimale. Der kan ligeledes opleves refleksblik fra møllevingerne. For at minimere generne ved refleksblik, stilles der i lokalplanen krav om, at vindmøllen skal fremstå med ikke reflekterende overflade.

Afstand til naboer

En vindmølle må ikke placeres nærmere nabobeboelse end 4 gange møllens totalhøjde og der er ikke mulighed for at dispensere fra denne afstandsgrænse. Lokalplanen giver mulighed for en vindmølle med en maksimal totalhøjde på 45 meter. Det vil sige, at vindmøllen skal placeres mindst 180 meter fra nærmeste nabo. Der er ca. 300 meter til nærmeste nabo og dermed overholder placeringen af vindmøllen afstandskravene.

Samspil med andre vindmølle

På baggrund af møllens placering er det vurderet, at dens samspil med andre vindmøller i området og planlagte vindmøller ikke vil udgøre problemer, da anlæggene visuelt kan adskilles fra hinanden.

Overfladevand

Overfladevand og tagvand skal nedsives på grunden.

Accepter cookies

Vores website anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer for at kunne genkende din computer ved gentagne besøg. En cookie kan overføre information via din browser med det formål at berigtige eller identificere computeren (f.eks. via IP-adressen) eller brugeren. Cookies kan indeholde informationer som for eksempel registreringsdata eller brugerindstillinger. Når en server modtager en forespørgsel fra en computer, som gemmer cookies fra websitet, kan serveren bruge information gemt i denne cookie i kombination med information gemt på serveren. En cookie kan ikke indsamle oplysninger fra din computer og kan ikke overføre virus eller andre ødelæggende filer.

Andre planer

Spildevandsplan

Klimatilpasningsplan

Beredsskabsplan

Kontakt

Frederikssund Kommune

Planteamet


Torvet 2, 3600 Frederikssund
Tlf. 47 35 10 00


planteamet@frederikssund.dk