Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 Frederikssund.
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Lokalplan 079

Hjem : 079 - Tørslev Renseanlæg : Andre planer og love : Udbygningsaftaler

Udbygningsaftaler

Efter planlovens § 21 kan byrådet efter anmodning fra en grundejer, indgå en udbygningsaftale med ejeren med henblik på, at fremrykke lokalplanlægningen for et område. Udbygningsaftalen kan indeholde bestemmelser om, at grundejeren helt eller delvist skal udføre eller afholde udgifterne til de fysiske infrastrukturanlæg, som skal etableres i eller uden for området for at virkeliggøre planlægningen.

Fremrykning af lokalplanlægningen for et område kræver et kommuneplantillæg, der ændrer kommuneplanens rækkefølgeplan. I forbindelse med offentliggørelse af kommuneplantillæg og lokalplanforslag, skal der oplyses om, at der foreligger et udkast til en udbygningsaftale. Byrådets indgåelse af en udbygningsaftale skal vedtages samtidigt med lokalplanens endelige vedtagelse, og oplysning om aftalens indgåelse skal offentligt bekendtgøres.

Kommuneplantillæg og lokalplanen kan ikke vedtages, så længe der ikke er indgået en endelig aftale mellem kommunen og grundejeren. Ejeren af området har anmodet byrådet om en udbygningsaftale om fremrykning af lokalplanlægningen for området mod at ejeren betaler de nødvendige vej- og infrastrukturanlæg for at området kan ibrugtages. Byrådet og ejeren har udarbejdet et udkast til en udbygningsaftale, der offentliggøres samtidigt med denne lokalplan samt et kommuneplantillæg, der ændrer kommuneplanens rækkefølgeplan.

Accepter cookies

Vores website anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer for at kunne genkende din computer ved gentagne besøg. En cookie kan overføre information via din browser med det formål at berigtige eller identificere computeren (f.eks. via IP-adressen) eller brugeren. Cookies kan indeholde informationer som for eksempel registreringsdata eller brugerindstillinger. Når en server modtager en forespørgsel fra en computer, som gemmer cookies fra websitet, kan serveren bruge information gemt i denne cookie i kombination med information gemt på serveren. En cookie kan ikke indsamle oplysninger fra din computer og kan ikke overføre virus eller andre ødelæggende filer.

Andre planer

Spildevandsplan

Klimatilpasningsplan

Beredsskabsplan

Kontakt

Frederikssund Kommune

Planteamet


Torvet 2, 3600 Frederikssund
Tlf. 47 35 10 00


planteamet@frederikssund.dk