Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 Frederikssund.
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Lokalplan 076

Hjem : 076 - Lokalplan for Vinge Centrum : Andre planer og love : Miljørapport

VVM-redegørelse og miljørapport samt VVM-tilladelse

Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Bek. nr. 1533 af 10. december 2015) skal offentlige myndigheder foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentlig indvirkning på miljøet (en strategisk miljøvurdering – SMV). Ifølge VVM-bekendtgørelsen (Bek. nr. 957 af 27. juni 2016) skal projekter der kan have væsentlige virkninger på miljøet desuden miljøvurderes i en VVM-redegørelse inden bygherren får tilladelse til at gennemføre projektet.
Vinge Centrum og Station og Vinge Bymidte vurderes at kunne have væsentlige virkninger på miljøet, da projektet omfatter opførslen af en ny by og station, og da det er et større anlægsprojekt med udbygning af vejnet, parkeringspladser og udlæg af detailhandel i bymidten (på 26.500 etagemeter i Vinge Bymidte heraf 8.000 inden for Vinge Centrum).  

Minimumskravet i VVM-redegørelser og SMV-rapporter er ikke væsentligt forskelligt, og der bliver derfor udarbejdet én samlet rapport, som indeholder både VVM-redegørelsen og den påkrævede miljørapport (samlet benævnt VVM-redegørelse/miljørapport).

Denne rapport er derfor formelt set en samling af to typer af miljøvurderinger; en vurdering af virkninger på miljøet (VVM), som er en redegørelse for de miljømæssige konsekvenser af selve projektet, samt en strategisk miljøvurdering (SMV), som behandler konsekvenserne af at vedtage de planer, der muliggør etablering af Vinge Centrum og udlægger de overordnede rammer. Dvs. at Spildevandsplantillæggene ('Tillæg til spildevandsplan 2013-2021, for Vinge Centrum' og 'Tillæg, Supplerende spildevandstracé fra Vinge By til Frederikssund Renseanlæg'), lokalplan nr. 076 (for Vinge Centrum) samt Kommuneplantillæg nr. 012 (for Vinge Bymidte) SMV-vurderes, og det konkrete projekt, Vinge Centrum og Station, VVM-vurderes.
Rapporten har været fremlagt i høring parallelt med forslag til lokalplan, kommuneplantillæg og tillæg til spildevandsplanen.

Som opsamling på høringen og den formelle godkendelse af redegørelsen/rapporten er der jf. de to respektive lovgivninger udarbejdet opsamlende notater.

Jf. Lov om miljøvurdering af planer og programmer:
Ved den endelige godkendelse og vedtagelse af planerne skal myndigheden tage hensyn til miljørapporten
og efter § 9, stk. 2, skal planmyndigheden udarbejde en sammenfattende redegørelse samt et overvågningsprogram


Jf. VVM-bekendtgørelsen (Vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet):
På grundlag af den foretagne høring træffer myndigheden afgørelse om, hvorvidt det VVM-pligtige anlæg
kan tillades. 
Som opsamling på VVM-redegørelsen og høring er der udarbejdet et selvstændigt notat med redegørelse for beslutning om VVM-tilladelse
Der er gennemført en vurdering af miljøpåvirkninger ved anlæg og drift af Vinge Centrum og Station med tilhørende veje.
Frederikssund Kommune har besluttet at meddele VVM-tilladelse og denne tilladelse indeholder specifikke vilkår og betingelser, der er knyttet til tilladelsen.  
Se VVM-tilladelse_til_etablering_af_Vinge_centrum_og_Station_med_tilhørende_infrastrukturanlæg

 

 

Accepter cookies

Vores website anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer for at kunne genkende din computer ved gentagne besøg. En cookie kan overføre information via din browser med det formål at berigtige eller identificere computeren (f.eks. via IP-adressen) eller brugeren. Cookies kan indeholde informationer som for eksempel registreringsdata eller brugerindstillinger. Når en server modtager en forespørgsel fra en computer, som gemmer cookies fra websitet, kan serveren bruge information gemt i denne cookie i kombination med information gemt på serveren. En cookie kan ikke indsamle oplysninger fra din computer og kan ikke overføre virus eller andre ødelæggende filer.

Andre planer

Spildevandsplan

Klimatilpasningsplan

Beredsskabsplan

Kontakt

Frederikssund Kommune

Planteamet


Torvet 2, 3600 Frederikssund
Tlf. 47 35 10 00


planteamet@frederikssund.dk