Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 Frederikssund.
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Lokalplan 076

Hjem : 076 - Lokalplan for Vinge Centrum : Andre planer og love : Fingerplanen

Fingerplanen

Vinge Centrum er en del af Fingerplanens ”Frederiks­sund-finger". Der er i Fingerplanen reserveret areal til den kommende S-togstation.

I nærværende lokalplan omlægges den eksisterende regionale cykelsti (supercykel-sti), således at den bliver tilpasset det kommende byområde. Lokalplanen definerer også placering og udformning af den kom­mende landskabsbro, der udgør en del af Vinge Station.

Stationsnærhedsprincippet (Fingerplanens retningslinjer)
Kommuneplanlægningen skal sikre, at byfunktioner, som på grund af arbejdspladstæthed, størrelse eller besøgsmønstre har en intensiv karakter, placeres inden for det stationsnære område – og for­trins­vist inden for det stationsnære kerneområde.

 
Det stationsnære kerneområde er vist med blå cirkel i kortet og de stationsnære arealer er vist med grøncirkel i kortet. Lokalplanens område er beliggende i det stationsnære kerneområde, vist med rød streg i kortet.

Byfunktioner, som på grund af arealudnyttelse, arbejdspladstæthed eller besøgsmønstre har en intensiv karakter, omfatter bl.a. kontor- og serviceerhverv, beskæftigelsesintensive produktionserhverv, offentlige institutioner, udstillings- og kongrescentre, større idrætsanlæg og multianvendelige anlæg til fritidsformål, hoteller, tæt bolig bebyggelse o.l.

Det følger af fingerplanens bestemmelser, at de stationsnære områder skal udnyttes med en bebyggelsesprocent, der modsvarer den centrale beliggenhed og god tilgængelighed.

Lokalplanen omfatter alene arealer beliggende inden for det sta­tions­nære kerneområde. Der er derfor mulighed for at bygge i op til 8 etager, for de centrale byggefelter omkring stationen fastsætter lokalplanen, at disse felter skal bebygges i minimum 4 etager. Området inden for lokalplanen vil derfor fremstå intensivt udnyttet.

Byudviklingsaftale

Frederikssund Kommune har valgt at sælge arealerne, som er omfattet af denne lokalplan til private investorer, som herefter står for at udvikle området i overensstemmelse med lokalplanens principper, samt krav i tillæg til spildevandsplanen.


Billeder fra  bilag 3: Designmanualen.

Accepter cookies

Vores website anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer for at kunne genkende din computer ved gentagne besøg. En cookie kan overføre information via din browser med det formål at berigtige eller identificere computeren (f.eks. via IP-adressen) eller brugeren. Cookies kan indeholde informationer som for eksempel registreringsdata eller brugerindstillinger. Når en server modtager en forespørgsel fra en computer, som gemmer cookies fra websitet, kan serveren bruge information gemt i denne cookie i kombination med information gemt på serveren. En cookie kan ikke indsamle oplysninger fra din computer og kan ikke overføre virus eller andre ødelæggende filer.

Andre planer

Spildevandsplan

Klimatilpasningsplan

Beredsskabsplan

Kontakt

Frederikssund Kommune

Planteamet


Torvet 2, 3600 Frederikssund
Tlf. 47 35 10 00


planteamet@frederikssund.dk