Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 Frederikssund.
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Lokalplan 076

Hjem : 076 - Lokalplan for Vinge Centrum : Andre planer og love : EU-direktiver

EU-direktiver

Natura 2000 og habitatbekendtgørelsen

Frederikssund Kommune har i forbindelse med udarbejdelse af plangrundlaget til realisering af Vinge Centrum fået udarbejdet en miljørapport. Miljørapporten vurderer, hvordan den påtænkte planlægning vil påvirke beskyttet natur. Nord for Dalvejen er der konstateret en bestand af Spidssnudede frøer, som er en beskyttet dyreart jf. Habitatbekendtgørelsen (BEK nr. 188 af 26. februar 2016). Deres rastearealer var som udgangspunkt tiltænkt bebygget.

I processen omkring udarbejdelse af miljøvurderingsrapporten har kommunen besluttet at ændre planlægningen, således at den nordlige del af lokalplanområdet reduceres til at være afgrænset således at frøernes raste­arealer ikke berøres. Som kompensationen for reduktionen mod nord er planområdet udvidet mod øst. Udvidelsen mod øst anvendes på nuværende tidspunkt som dyrket landbrugsareal.

Se VVM-redegørelsen/miljørapporten, bilag 9, for en uddybet vurdering af projektet og planens påvirkning af Flora og Fauna.

 


Den røde streg i kortet viser  lokalplanens afgrænsning. Den lilla skravering viser de arealer, som oprindeligt var en del af lokalplanområdet og hvor dele af arealet er rasteområde for spidsnuede frøer. Den grønne markering viser de arealer, som nu er inddraget som del af lokalplanområdet, som følge af en ændring af afgrænsningen.

 

 

Accepter cookies

Vores website anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer for at kunne genkende din computer ved gentagne besøg. En cookie kan overføre information via din browser med det formål at berigtige eller identificere computeren (f.eks. via IP-adressen) eller brugeren. Cookies kan indeholde informationer som for eksempel registreringsdata eller brugerindstillinger. Når en server modtager en forespørgsel fra en computer, som gemmer cookies fra websitet, kan serveren bruge information gemt i denne cookie i kombination med information gemt på serveren. En cookie kan ikke indsamle oplysninger fra din computer og kan ikke overføre virus eller andre ødelæggende filer.

Andre planer

Spildevandsplan

Klimatilpasningsplan

Beredsskabsplan

Kontakt

Frederikssund Kommune

Planteamet


Torvet 2, 3600 Frederikssund
Tlf. 47 35 10 00


planteamet@frederikssund.dk