Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 Frederikssund.
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Lokalplan 073

Hjem : 073 - Bevarende lokalplan for Snostrup landsby : Formål, beliggenhed & indhold : Lokalplanens indhold

Lokalplanens indhold

Lokalplanen fastsætter bebyggelsesregulerende bestemmelser for ejendomme og bebyggelse omfattet af lokalplanen.

Lokalplanen indeholder også bestemmelser om bygninger med høj bevaringsværdi (bevaringsværdi 1-3, jf. SAVE-registrering), bevaringsværdige bebyggelsesmønstre, bevoksninger, sigtelinier og udsigter, som er udpeget i ”Frederikssund Kommuneatlas, Byer og bygninger 2002”. Frederikssund Kommune vil, ved ansøgninger om ændring af bevaringsværdige bygninger (bevaringsværdi 1-3, jf. SAVE-registrering) eller bevaringsværdige bebyggelsesmønstre, anlæg, bevoksninger, sigtelinier eller udsigter, i behandlingen af den enkelte byggesag vurdere, om der med det ansøgte projekt tages tilstrækkelige hensyn til bevaringsværdierne.

Derudover fastsætter lokalplanen bevaringsbestemmelser for et stendige og giver mulighed for en udstykning.

 

SAVE-registrerede bygninger inden for lokalplanområdet


Snostrup Kirke - Bevaringsværdi 1.


Præstegård - Bevaringsværdi 3


Kampestenslænge - Bevaringsværdi 2


Stuehus - Bevaringsværdi 3

Bevaringsværdi

Bevaringsværdi er et redskab til at passe på dansk bygningskultur.

I Frederikssund Kommune er der fortaget en registrering af bygningers bevaringsværdi efter den såkaldte SAVE-metode.

SAVE er en sammenskrivning af "Survey of Architectural Values in the Environment" (Kortlægning af arkitektoniske værdier i miljøet).

Metoden bygger på en vurdering af fem forskellige forhold ved en bygning:

  • Arkitektonisk værdi
  • Kulturhistorisk værdi
  • Miljømæssig værdi
  • Originalitet
  • Tilstand

Hvert af disse forhold vurderes på en skala fra 1-9 og sammenfattes til en samlet bevaringsværdi for bygningen.

Bygninger med den højeste værdi 1 vil som oftest være fredede bygninger eller folkekirker. Særligt værdifulde bygninger kan dog godt have bevaringsværdi 1 uden at være fredede.

Bygningerne med værdierne 2-4 er de bygninger, som i kraft af deres arkitektur, kulturhistorie og håndværksmæssige udførelse er fremtrædende eksempler inden for deres slags.

Bygninger med bevaringsværdierne 5-6 er jævne, pæne bygninger, hvor utilpassede udskiftninger og ombygninger trækker ned i karakteren.

Bygninger med bevaringsværdierne 7-9 er ofte bygninger uden arkitektonisk udtryk eller uden historisk betydning. Det kan også være bygninger, som er så ombyggede, eller som har så mange udskiftninger, at de har mistet deres oprindelighed.

Når der senere sker ændringer med bygningen, kan karaktererne ændre sig, og der bliver muligvis behov for at korrigere bevaringsværdien. En bygning kan ved en god tilbageføring eller renovering opnå en højere karakter end ved den oprindelige vurdering.

Bevaringsværdien siger ikke noget om husets brugsværdi.

Accepter cookies

Vores website anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer for at kunne genkende din computer ved gentagne besøg. En cookie kan overføre information via din browser med det formål at berigtige eller identificere computeren (f.eks. via IP-adressen) eller brugeren. Cookies kan indeholde informationer som for eksempel registreringsdata eller brugerindstillinger. Når en server modtager en forespørgsel fra en computer, som gemmer cookies fra websitet, kan serveren bruge information gemt i denne cookie i kombination med information gemt på serveren. En cookie kan ikke indsamle oplysninger fra din computer og kan ikke overføre virus eller andre ødelæggende filer.

Andre planer

Spildevandsplan

Klimatilpasningsplan

Beredsskabsplan

Kontakt

Frederikssund Kommune

Planteamet


Torvet 2, 3600 Frederikssund
Tlf. 47 35 10 00


planteamet@frederikssund.dk