Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 Frederikssund.
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Lokalplan 073

Hjem : 073 - Bevarende lokalplan for Snostrup landsby : Andre planer og love : Kommuneplanen

Kommuneplanen

Kommuneplanramme

Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanramme LB 2.2. Snostrup. Ifølge Kommuneplanrammen må området anvendes til Bolig- og erhvervsområde, offentlige formål, med dertilhørende kollektive anlæg til brug for områdets beboere.

Der må kun drives landbrugserhverv, samt sådanne erhverv som ikke medfører gener for de omkringboende og ikke ændrer områdets landsbypræg.

Lokalplanens anvendelsesbestemmelser er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer for området.

Landskabsstrategi

Området omkring Skenkelsø er kontrasterende med en god tilstand og skal derfor vedligeholdes. Det betyder, at der ved ændringer i området skal tages hensyn til at indpasse ændringerne i den eksisterende karakter. Området ved Snostrup er vurderet som værende karakteristisk på grund af udsigterne ud over Skenkelsø fra de omkringliggende højere partier.
Det betyder, at området skal beskyttes mod forandringer, der kan svække eller udviske landskabets karakter.

I Landskabsstrategien anbefales det, at ny bebyggelse placeres i tilknytning til eksisterende gårde- og bebyggelsesstrukturer, så de ikke virker visuelt dominerende, men indpasses i landskabet. Det anbefales ligeledes, at der ikke etableres hindringer for udsigterne over Skenkelsø fra de omkringliggende højere partier.


Sigteliner og udsigter som skal bevares i Snostrup

Det åbne lands planlægning

I landsbyer skal byggeri og anlæg, som ikke har tilknytning til det åbne land (landbrug, skovbrug og fiskeri), være af begrænset omfang og respektere stedets landskabs-, natur- og kulturværdier. Byggeri og anlæg skal også respektere landsbyens særlige karakteristika, landsby- og bygningsmiljø, områdets kulturhistoriske træk og udstykningsmønster, de terrænmæssige forhold samt kirkeomgivelser. Snostrup er placeret i en kirkeomgivelse, derfor må byggeri, anlæg og skovrejsning kun gennemføres, hvis det ikke forringer oplevelsen af samspillet mellem kirke og landskab samt landsbymiljø.

Lokalplanområdet er udpeget som biologisk spredningskorridor.

Accepter cookies

Vores website anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer for at kunne genkende din computer ved gentagne besøg. En cookie kan overføre information via din browser med det formål at berigtige eller identificere computeren (f.eks. via IP-adressen) eller brugeren. Cookies kan indeholde informationer som for eksempel registreringsdata eller brugerindstillinger. Når en server modtager en forespørgsel fra en computer, som gemmer cookies fra websitet, kan serveren bruge information gemt i denne cookie i kombination med information gemt på serveren. En cookie kan ikke indsamle oplysninger fra din computer og kan ikke overføre virus eller andre ødelæggende filer.

Andre planer

Spildevandsplan

Klimatilpasningsplan

Beredsskabsplan

Kontakt

Frederikssund Kommune

Planteamet


Torvet 2, 3600 Frederikssund
Tlf. 47 35 10 00


planteamet@frederikssund.dk